DEN DÖENDE PLANETEN

Vår planet har feber. 2016 blev det varmaste året som någonsin har uppmätts, och temperaturen fortsätter att stiga på grund av människans utsläpp.

Nu är det bråttom att vända trenden.

I den globala uppvärmningens spår följer svält, brandkatastrofer – och en tickande gasbomb i Sibirien.

S trax före jul 2015 fick världen sin första globala klimatöverenskommelse, när 195 länder enades om Parisavtalet. Målet är att begränsa utsläppen växthusgaser och bromsa temperaturökningen till två grader.

Det är hög tid. Vår gemensamma framtid hänger på att världens ledare lyckas begränsa uppvärmningen.

2015 var den globala medeltemperaturen för första gången en hel grad högre än under förindustriell tid. 2016 blev ännu varmare.

En grad låter inte mycket. Men effekterna syns redan över hela planeten.

Här är sju platser som på olika sätt påtagligt drabbats av förändringarna. Konsekvenserna varierar mellan olika delar av världen – men orsaken är densamma.

Grafik: , Layout: . Fotnot: Reportagen skrevs ursprungligen inför Parisförhandlingarna 2015, men uppdaterades senast i april 2017.