Sveriges lägsta stad håller på att förvandlas till en damm

Höga vallar ska hålla vattnet ute när havet stiger.
– Det är helt nödvändigt inför framtiden med tanke på stadens utsatta läge, säger Karl–Erik Svensson, projektledare för bygget.