Kalifornien sjunker

Kalifornien torkar ihop. Bokstavligt talat.
Efter fyra års rekordtorka pumpas grundvattnet nu upp i en sådan takt att marken i San Joaquin-dalen sjunker drygt 30 centimeter om året.