Regnskogen har blivit torr

Amazonas har drabbats av den värsta torkan på hundra år. Regnskogen dör och vattendragen ligger torrlagda.
– Variationer är naturliga, det är den långsiktiga trenden som är problemet, säger vattenresursexperten Cintia Bertacchi Uvo.

Efter tre års ihållande torka börjar situationen bli akut i delar av regnskogen. Rio Negro, ett av Amazonasflodens största biflöden, ligger till stora delar torrlagd.